fbpx

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tiếng Anh

Table of Contents

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tiếng Anh là gì? Căn cứ vào đâu để cấp giấy chứng nhận này? Giấy chứng nhận này được cấp cho những ai? Chi tiết mời các bạn theo dõi ngay sau đây.

Phân biệt 2 khái niệm 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tiếng Anh
Là căn cứ chứng minh tính hợp pháp của việc sở hữu nhà đất

Khái niệm này có rất nhiều cách hiểu. Nhiều người có thể tự tách ra để hiểu theo 2 cách:

Cách 1: Gồm 2 giấy chứng nhận

 • Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở – House Ownership Certificate
 • Chứng nhận quyền sử dụng đất – Certificate of Land Use Rights

Cách 2: Nhà ở/ tài sản gắn liền với đất: Housing/ Assets attached to land

Hiểu chuẩn nhất thì theo cách thứ 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở và đất ở chính là sổ hồng mà chúng ta thường thấy. Còn quyền sử dụng đất thì là sổ đỏ.

Cũng như văn bản tiếng Việt, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tiếng anh cũng là căn cứ chứng minh tính hợp pháp của việc sở hữu nhà đất. Giấy chứng nhận này được cấp cho người đủ điều kiện sở hữu nhà đất theo quy định của pháp luật.

Căn cứ để cấp giấy chứng nhận

căn cứ chứng minh tính hợp pháp của việc sở hữu nhà đất

Để được cấp giấy chứng nhận nhà và đất, thì cá nhân/ tổ chức phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:

 • Người/ tổ chức đang sử dụng đất có đủ điều kiện để được cấp chứng nhận sở hữu nhà ở gắn liền với đất.
 • Người được nhà nước giao quyền sử dụng đất sau ngày 1/7/2014
 • Người được chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng quyền sử dụng đất.
 • Người được sử dụng đất theo kết quả phân xử tranh chấp hoặc hòa giải của tòa án
 • Người trúng các chương trình đấu giá quyền sử dụng đất
 • Người mua nhà ở gắn liền với đất
 • Người tách thửa đất đúng quy định pháp luật
 • Người được nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất
 • Người mua nhà thuộc sở hữu của nhà nước
 • Người đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất.

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất sẽ theo đúng quy định của pháp luật. Trong các trường hợp cụ thể sẽ có yêu cầu cụ thể.

Có nên làm giấy chứng nhận bằng tiếng Anh hay không?

Giấy chứng nhận nhà đất mặc định là tiếng Việt. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp bạn sẽ cần bản tiếng Anh. Trong các giao dịch mua bán nhà với người nước ngoài, họ sẽ yêu cầu bản tiếng anh để dễ đối chứng. Hoặc trong nhiều trường hợp làm visa du học, visa du lịch, sổ hồng tiếng anh cũng cần để hoàn thiện hồ sơ.

Những lúc này, các văn phòng luật hoặc công ty dịch thuật sẽ giúp bạn. Chứng nhận nhà đất bằng tiếng anh sẽ chỉ hiệu lực khi bản dịch được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền, có pháp lý. Sau khi dịch thuật, cần công chứng để xác thực thông tin.

Hiện nay, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tiếng anh đang dần trở nên phổ biến. Vì vậy bạn nên tìm hiểu để khi cần thì có thể hoàn thiện được các loại giấy tờ này.